Какво представляват лихвени проценти по кредитните операции

Сред основните фактори, от които зависи определяне на лихвата по кредит с ипотека на имущество е това дали има или не доказан доход. В случаи, че по ипотечен кредит с доказан доход, то в много случаи се касае за по-ниски лихвени проценти.

При ипотечен кредит без доказан доход, лихвата е много по-висока и това в резултат от риска, който поема банката. Click To Tweet

Наред с доказване дохода и определяне на лихвата по ипотечен кредит, той определя и стойността за давана на имота. В случаи на документиране на дохода някои банки са склонни да отпуснат 100% от самата пазарна стойност на имуществото. Когато липсва документация опровергаващи дохода, банките допускат финансиране в размер между 60% и 80%, според стойността на имота.

При кандидатстване по ипотечен кредит изникват десетки въпроси, които искат своите отговори. Така например:Намалява ли лихвения процент – тук лихвеният процент по ипотечен кредит е свързан с месечни разходи за погасяване и по-малък лихвен процент и по-ниски плащания на месец.

Може ли да се предоговори срока по ипотечен кредит – това в случай, че срокът е по-дълъг, а тогава и вноските ще са по-малки и по-поносими. Това обаче води до по-голяма лихва, защото когато срокът се удължава, с него и продължителността по лихвата нараства.

Може ли ипотечният кредит да е доходен – при всяко рефинансиране ипотечният кредит може да носи допълнителни средства за различни нужди или дори да бъде обединен с други кредитни продукти, които имат по-висок лихвен процент. По този начин се облекчават разходите за лихви.

При различните банки могат да се намерят много оферти за рефинансиране на кредити за дом, имот, покупка на жилище. Такива биха могли да са добър вариант за всеки решил да инвестира в имот. Поради дългосрочния характер на ипотечните кредити, постоянно менящият се световен пазар и нивата на лихва по кредити е добре, всеки да се информира за възможности на предоговаряне, в които да предприема по-изгодни условия на договора.