Как да вземем пари на заем за строителство

Както всеки вид кредит, така и ипотечен кредит за строителство се отпуска от банката на лица физически или юридически, с цел строителни дейности по даден обект, имот.

По ипотечен кредит за строителство могат да кандидатстват пълнолетни лица, български граждани, които имат проект за построяване на жилищен имот. Те трябва да са добре осигурени, с постоянни доходи, трудови правоотношения (в някои случаи и някои банки приемат тези лица да са и пенсионери) ; Към представените документи за кандидатстване по този вид ипотечен кредит трябва да присъстват и договора за постоянен контрол над обекта; Лицата на свободни професии също се отнасят към имащите право на кандидатстване.

Същност на ипотечен кредит за строителство - този ипотечен кредит е целеви и има предмет на финансиране покупката на жилище, което е в строителство или покупката на къща, вила, която е в строеж. Click To Tweet

Размерът на кредита може да е в минимум от 5000 лв, като има и равностойност в щатски долари или евро; Максимума по кредита може да е към 70% от стойността на пазара за покупката на имота. Това се оценява от лицензиран оценител и с одобрението на банката.

Ипотечен кредит за строителство може да бъде теглен, без значение дали строителната дейност ще бъде извършена от фирма или лично. Както при ипотечен кредит за ремонтни работи, така и при ипотечен кредит за строителство финансите се отпускат на отделни траншове, а те се проследяват, чрез представяне на документи удостоверяващи покупките на строителни материали. Те се представят пред самата банка с останалата налична документация.

Финансирането на строежи, къщи, вили, обособени етажи, довършителни дейности по строежи са само една част от нещата свързани със строителството на постройки, за които са нужни по-големи субсидии.

Важно и винаги под внимание се отделя време за разглеждане на различни оферти от строителни фирми, които кандидатстват за извършване на ремонта. Според изискванията на банката се определят и много от нещата при кандидатстването по ипотечен кредит за строителни дейности, като проектно сметната документация също се взема предвид.