Образованието в страната – повод за миграция

В последните години на така наречения преход много неща се промениха. Едни в добра насока, други не толкова. Постоянно се правят промени в закони, нормативи, правилници и т.н. Тези промени обаче невинаги са добри.

Промени постоянно се правят и в сферата на образованието. Постоянно се измислят редица промени и се отрича всичко старо. До какво води това обаче. До нищо добро. В последните години нивото на образование в страната ни е страшно занижено. От училище излизат все по-необразовани неграмотни ученици. Вследствие от големия брой напускащи страната хора има вече региони, в които няма училища и детски заведения. Хората бягат от България и отиват в по-добре развитите страни. Обезлюдяват се села и градове. Вече няма деца и ученици, а там, където ги има техните учители правят всичко възможно да ги задържат. Точно така правят всичко възможно да ги задържат, а не да ги учат.

Учениците вече не четат книги. Попитайте ученик в девети клас например колко книги е прочел в живота си? Няма да е малка групата от ученици, която ще ви отговори нито една. Да не говорим за новото на грамотност. Правописните грешки са нещо нормално. Учениците преминават от клас в клас, без да усвоили учебния материал. Те трябва да продължат не защото са придобили нужните знания, а защото в противен случай паралелката ще се закрие. Когато се закрие преподавателите ще останат без работа. Има региони в страната, където училища функционират с по 10 ученика от различни възрасти. Групирани в така наречените слети паралелки.

Детски заведения работят с по едно дете. За какво образование говорим. Да ще емигрират хората и това е нормално. В момента в нашата родина не говорим за образование, а само за преминаването от клас в клас, нещо, което се размива с нормата за европейска образователна система.