Положителният пример на отделните фирми може да бъде удостоверяван

00010590Глобализацията в световен мащаб наложи и нови изисквания към фирмите. За да бъдат на „гребена на вълната“ и да не се поддават на сривове, компаниите трябва да заложат повече на своето потребителско обслужване и качество на услугите и стоките, които предлагат. Но, как може да се удостовери, дали наистина една компания притежава определени положителни характеристики?! Това може да се случи, посредством използването на различни маркетингови похвати, сред които и наемането на т. нар. „тайни клиенти“. Тяхната дейност е съсредоточена в определянето на действителните стойности на знанията и уменията, с които се отличават служителите на съответните фирми.

Но, така или иначе, използването на „тайни клиенти“ крие и известни рискове. Това е свързано с прекалената субективност, на която са подвластни, дори и служителите във фирмите за „тайни клиенти“. За да се ограничи ролята на субективността, в определянето на фирмените дейности, една компания се нуждае от нови начини за маркетингови проучвания.
Това е т. нар. „телефон на таен клиент“, който навлезе съвсем наскоро в икономическата реалност на страната ни. Трябва да се отбележи, че проектът „телефон на таен клиент“ няма за цел да ограничи и „насочи“ избора на потребителите, относно купуването или използването на определени стоки или продукти.
Целта на проекта е свързан с коректно и безпристрастно „оповестяване“ на действително коректните фирмените практики. Това гарантира и по-качествения подбор, който впоследствие бива осъществен от потребителите. Те са улеснени, при това неимоверно много, от възможността да научат за фирми, които не притежават популярността и обема на работа, с която се отличават останалите търговски организации.
Маркетинговият проект „телефон на таен клиент“ е изграден изцяло върху използването на дейността на телефонни проучвания, комбинирани с прецизни Интернет анализи. Анализите, които се извършват от служителите на този проект, съставят детайлни списъци и въпросници, чиято задача е да обхване цялостно дейността на съответните фирми и търговски организации.