Фотографската картина като отражение на действителността

Като обект на фотографско изображение служат най-различни предмети, явления, обекти, пейзажи и всичко от заобикалящата ни действителност. Всеки от тях има своя специфична изява, форма, съдържание.

Първото, което прави впечатление на зрителя е какво фотографът показва със своите снимки, какво е тяхното съдържание. Това показва на първо място какво е събитието, явлението и какво е на предна позиция в картината. Следа процесът на предаване на информацията, какво внушава със снимката си фотографа. Следователно, най-важното в една картина е нейното съдържание.  Такова се изразява в определен форма. Ако фотографът е способен да предаде типичната и най-характерна форма на такова съдържание, то много вероятно е да се получи сполучлива снимка, която да съхрани правдивостта на цялата картина. Това е първата стъпка в създаване на реалистично фотоизкуство.

Фотографът, който използва своеобразни външни изразни средства, композира прийоми, които са в противовес с правдивото съдържание, рискува да изпадне във формализъм и предаване на самоцелни ефекти. Такова изхожда от изискванията за правилно съотношение между форма, съдържание и идея.

В случай, че фотографът успее да придаде типичната изява за съдържание на обекта, явлението, картината, то много вероятно е снимката да се превърне в произведение на фотоизкуството. Click To Tweet

Техниката на фотографията и конкретно оптиката дават възможност за постигане на големи изопачавания в образите в перспективно отношение. Предвид това фотографията преминава в нова форма за абстрактно отклонение от живата действителност. При представяне на действителността е нужно всички технически прийоми за създаване на външно изобразителни ефекти, чрез наслагване на светлина и сенки, чрез подмяна на обстановки и диктуване на изисквания за реално пресъздаване на живота, за да не се стига до неговото изопачаване.

Отделните предмети, обекти в действителността са взаимно свързани и обусловени. Неправилно, неестествено разместване и съпоставяне в картината, чрез различни композиции и технически прийоми нарушава ефекта за реалистичност и правдивост. Взаимодействието между отделните предмети и хора в кадър, трябва да се съгласува с всички извършени движения по време на снимането. Правдивото пресъздаване на действителността изисква от фотографа правилно отношение към всеки един образ, елемент или обект в картината и тяхното взаимодействие. Това е важно условие за композиране на фотографската картина.