12 стъпки по кандидатстването за покупка на имот

Съществува поляризация в мненията на купувачи и продавачи на имоти по отношение на цени на имотите. Последните не спират да растат, а очакваните по-високи резултати могат да изпреварят времето.

От своя страна купувачът е изправен пред високи проценти за кредити, по-трудно отпускане и съответно това се отразява като спад в цените на имоти. Click To Tweet

Ако сте сигурни, че искате да купите нов апартамент е добре да сте на ясно и със стъпките в кандидатстване за кредит и множеството други неща, свързани със самата покупка. Поради големия обем на информация се постарахме да представим и по-съществените от тях, свързани с банковата институция.

На първо място преди да направите избор на апартамент, проучете всяка от потенциалните банки, с които възнамерявате да работите. В тежки условия на пазара, повечето банкови институции постоянно менят условията за кандидатстване. Ипотечните кредити са най-дългосрочни, а плановете за погасяване доста утежняващи, затова е добре да се разгледат оферти от поне няколко институции.

Много от банките, с които се работи предлагат преференциални условия за ипотечни кредити на своите клиенти. Други се отнасят с по-специално отношение към лица на свободни професии, военни, лекари, държавни служители и т. н. За лоялните клиенти банките винаги са с по-положителна нагласа.

Преди кандидатстване за кредит по покупка на апартамент, предвидете и факта, че банките не включват ниски осигуровки. Ето, защо ако е необходимо, преговаряйте с работодателя за по-високи месечни осигурителни вноски, дори това да коства част от заплатата. Заема за апартамент, налага доказване на реални и по-високи месечни вноски.

Някои от банките не отпускат кредити на несемейни лица, а за ниско осигурените искат поръчителство. За да не ви сполети и вас отказа на банкова институция, то предвидете тези неща.

Опитайте се да съчетаете преговорите за нови апартамент, заедно с кандидатстването в банката. Разминаване на двете може да обърка и забави нещата, да размине сроковете определени от продавача и банката. Сключване на договор за покупко-продажба на апартамент, не е уместен, ако не е сигурно одобрението за кредит от банката.

Много банки предоставят ипотечен сертификат, с който нещата при кандидатстване и до самата покупка на жилището могат да са доказано удостоверени и всичко да е в интерес на трите страни. Възползвайте се от такъв документ, за да потвърдите пред продавача решението на банката да отпусне кредит за покупка на имот.

Предвидете средства, с които да започнете ремонт или който да послужат за допълнителни разходи изникнали след покупката. Бюджета драстично ще падне след тегленето на кредит и затова е така важен този момент.

Изборът на кредит за покупка на апартамент в Оборище, с определен период за фиксирана лихва, дава възможност за лесни изчисления на месечните вноски.Проучете банката, какви изисквания има погасените ипотечни кредити, много пъти те са с доста по-ниска лихва.

Преценете не само нужната сума, но и срока за кандидатстване. Аналитично е, че в по-краткия срок ще са заложени по-големи вноски, а за по-дългите периоди по-малки суми.Предвидете и услугата, която някои банки правят – гратисен период. В случаи, че имате затруднения може да се възползвате от нея.

Съберете максимално количество информация за клиента, офертите и пазара. Само по този начин може да сте убедителни и да купувате или продавате успешно!